IEEE International Conference on Communications
28 May – 01 June 2023 // Rome, Italy
Sustainable Communications for Renaissance

Committee

General Chair

 • Wen Tong, Huawei Technologies Co., Ltd., Canada (tongwen@huawei.com)

Steering Committee Members

 • Rui Zhang, National University of Singapore, Singapore (elezhang@nus.edu.sg)
 • Octavia Dobre, Memorial University, Canada (odobre@mun.ca)
 • Lajos Hanzo, University of Southampton, UK (lh@ecs.soton.ac.uk)
 • Jianmin Lu, Huawei Technologies Co., Ltd., China (lujianmin@huawei.com)

Workshop Co-Chairs

 • Fan Liu, Southern University of Science and Technology, China (liuf6@sustech.edu.cn)
 • Jie Xu, The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen), China (xujie@cuhk.edu.cn)
 • J. Andrew Zhang, University of Technology Sydney, Australia (andrew.zhang@uts.edu.au)
 • Christos Masouros, University College London, UK (c.masouros@ucl.ac.uk)

TPC Co-Chairs

 • Yuanhao Cui, Beijing University of Posts and Telecommunications, China (cuiyuanhao@bupt.edu.cn)
 • Tony Xiao Han, Huawei Technologies Co., Ltd., China (tony.hanxiao@huawei.com)

Diamond Patrons

Gold Patrons

Bronze Patrons

Supporters

Exhibitors